Privacy-Policy 2018

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:

Wu Tai Chi Chuan School Limburg kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wu Tai Chi Chuan School Limburg en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Wu Tai Chi Chuan School Limburg verstrekt. Wu Tai Chi Chuan School Limburg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM Wu Tai Chi Chuan School Limburg GEGEVENS NODIG HEEFT:

Wu Tai Chi Chuan School Limburg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Wu Tai Chi Chuan School Limburg uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Wu Tai Chi Chuan School Limburg GEGEVENS BEWAART:

Wu Tai Chi Chuan School Limburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN:

Wu Tai Chi Chuan School Limburg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK:

Op de website van Wu Tai Chi Chuan School Limburg worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wu Tai Chi Chuan School Limburg gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS:

Wu Tai Chi Chuan School Limburg maakt GEEN gebruik van Google Analytics.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het daarvoor bestemde contactformulier op de website van Wu Tai Chi Chuan School Limburg. Wu Tai Chi Chuan School Limburg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN:

Wu Tai Chi Chuan School Limburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Wu Tai Chi Chuan School Limburg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wu Tai Chi Chuan School Limburg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Wu Tai Chi Chuan School Limburg op via het contactformulier.